مرضیه قدوسی

Photo

مرضیه قدوسی

مشاور کودکان در یادگیری زبان دوم

mr.gh855@gmail.com

عضویت از تاریخ 2019

درباره کاندیدها

مرضیه قدوسی مدرس و مشاور در حوزه تربیت کودکان دو زبانه و مدیر عامل اپلیکیشن ازم می پرسی

فعالیت های کاری

1. ارائه راهکارهای علمی برای داشتن کودک دو زبانه

2.روانشناسی تربیت کودک دو زبانه

3.معرفی منابع یادگیری زبان دوم متناسب با نیاز کودکان ایرانی

4.مشاوره اختصاصی به خانواده ها برای تربیت کودک دو زبانه

5.ارائه دستور العمل یادگیری زبان به والدین برای آموزش زبان به فرزندان در منزل

6.بررسی هوش زبانی کودکان

مهارت های حرفه ای

  • مدرس و مشاور زبان های خارجی