مجله آموزشی تدریس زبان

3 مرحله اصلی در تدریس مهارت خواندن

در این مقاله تیم مشاوران تدریس زبان. 3 مرحله اصلی را برای تدریس مهارت خواندن را با شما اساتید زبان به اشتراک می گذارد تا بتوانید کلاس زبان پویاتر و بهتری را داشته باشید.

درک مطالب خواندنی همانند شنیدنی با استفاده از شیوه های نحوی و معنایی انجام می شود . از این رو همانند آنگونه که در آموزش مهارت شنیداری بحث شد . برای آموزش یک متن خواندنی در سطح متوسط یا پیشرفته . باید 3 مرحله فعالیت داشته باشیم

1 .فعالیت آمادگی

2.فعالیت آموزش

  1. 3. فعالیت پس از آموزش

 

  1. فعالیت آمادگی در تدریس مهارت خواندن

بدین معنا که در مرحله فعالیت آمادگی ، دانش پیشین و موضوعی زبان آموزان را با پرسش و پاسخ میان معلم و زبان آموزان فعال می سازیم تا در حال و هوای موضوع متن خواندنی قرار بگیرند . در عین حال ، در خلاء این پرسش و پاسخ ها ، واژه ها و ساختارهای کلیدی نا آشنا را معرفی می کنیم . هدف از این مرحله از فعالیتها آن است که وقتی متن خواندن را در اختیار زبان آموزان می گذاریم . بتوانند با بهره گیری از شیوه های نحوی و معنایی ، به متن نگاه کنند و معنا بسازند و پیام متن برسند .

2 . فعالیت آموزش در تدریس مهارت خواندن

در مرحله فعالیتهای همزمان با خواندن متن پرسش هایی را روی تابلو می نویسیم تا به هنگام خواندن در پی پاسخ آن پرسش ها باشند . در آموزش مهارت شنیدن دانستیم که این پرسش ها باید به سه گونه باشد . پرسش های کلی – پرسش هایی که پاسخ آنها در متن وجود دارد – پرسش های استنتاجی ، زبان آموزان را در راستای خواندن ، یا طرح این سه گونه پرسش ، به سوی درک متن هدایت می کنیم .

    برگزاری کلاس آنلاین زبان انگلیسی

  1. مرحله پس از آموزش در تدریس مهارت خواندن

در مرحله پس از آموزش نیز با استفاده از متن آشنا ، مهارتهای دیگر را تمرین می کنیم و آموزه های زبانی زبان آموزان را با انواع تمرین هایی که در آموزش مهارت شنیدن آوردیم تثبیت می کنیم .

با همین سه مرحله ساده ولی اثر گذار به راحتی می توانیم روند تدریس مهارت خواندن را به خوبی برای زبان آموزان خود فراهم کنیم .

 

کلمه کلیدی : تدریس مهارت خواندن

 

پاسخی بگذارید