ارتباط نماز با یادگیری زبان های خارجی

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
رادیو تدریس زبان محمود پیرهادی

ارتباط نماز با یادگیری زبان های خارجی

با سلام به کاربران اپلیکیشن زبان step ، محمود پیرهادی هستم امروز می خواهم درخصوص رابطه ی نماز با یادگیری زبان با شما صحبت کنم . خیلی از دوستان از من سوال می پرسند که استاد ما صبح ها زبان بخوانیم ؟ ظهرها زبان بخوانیم ؟ و یا چه موقع زبان بخوانیم؟

من یک نکته ای را خدمت شما عرض کنم ، شما اگر به خود نماز دقت کرده باشید ، نماز behaviorism است یعنی تولید رفتار می کند .دریک زمان خاص که اذان هست ؛ مکان خاص که رو به قبله و سجاده است یک کار خاص که عبادت است انجام بدهیم .و از نماز در بحث یادگیری زبان الگو برداری کنیم. و نکته ی کلیدی که من در بحث نماز میدانم این هست که یک انضباط شخصی است . شما نمی توانید بگویید که من امروز ۱۰۰ رکعت می خوانم ولی به مدت ۱۰ روز نماز نمی خوانم ، نماز یعنی شما باید هر روز به صورت مداوم این کار را انجام دهید و اگر روزی هم انجام ندهید نماز شما قضا می شود . پس در بحث یادگیری زبان و یا در هر مهارتی این نکته بسیار مهم است که ما استمرار داشته باشیم ؛ در یک ساعت خاص و یک مکان خاص ، یک کار خاصی انجام دهیم . هیچ ارتباطی هم به صبح-ظهر ندارد .

این هم یک نکته ای هست که ما میتوانیم یک behaviorism و تولید رفتار در خودمان داشته باشیم و با ایجاد یک انضباط شخصی به نتایج خیلی خوبی در مسیر یادگیری زبان برسیم .

 

نوشته های دیگر

محصولات تدریس زبان