هدفگذاری برای افزایش درآمد در آموزشگاه زبان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

هدفگذاری برای افزایش درآمد در آموزشگاه زبان

پادکست محمود پیرهادی (هدفگذاری برای افزایش درآمد در آموزشگاه زبان)

چقدر پیش آمده که در دفتر هدفگذاری خود نوشتیم که می بایست در پایان سال درآمد ما از آموزشگاه زبان این عدد ….. باشد.اما متاسفانه نتوانستیم این هدف را محقق کنیم.

در این پادکست محمود پیرهادی چند ایده جذاب را با شما به اشتراک می گذارد،که با استفاده از انها و صد البته عمل کردن به آنها می توانید.به اهداف مالی خود برسید

نکاتی در این پادکست گفته می شود که کمتر مدیر آموزشگاه زبانی به آنها توجه می کند.

نوشته های دیگر