رقبای اصلی آموزشگاه زبان ما چه کسانی هستند

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

رقبای اصلی آموزشگاه زبان ما چه کسانی هستند

پادکست محمود پیرهادی(رقبای اصلی آموزشگاه زبان ما چه کسانی هستند)

آموزشگاههای زبان ۲ رقیب دارند.گروه اول رقبای مستقیم هستند (یعنی سایر آموزشگاههای زبان) و گروه دوم رقبای غیر مستقیم هستند.یعنی(سایر کلاس های آموزشی مانند کلاس خط،کلاس شنا ،کلاس موسیقی و…)

یک مدیر آموزشگاه زبان موفق کسی است که بیشتر تمرکز بر رقبای غیر مستقیم می کند.ما باید برنامه بازاریابی موفقی را طراحی کنیم تا بتوانیم افراد محل خود را ترغیب کنیم برای ثبت نام در سایر کلاس های آموزشی در کلاس زبان ثبت نام کنند.

محمود پیرهادی در این پادکست نکات جالبی را در خصوص رقبای آموزشگاه زبان با شما به اشتراک می گذارد.

نوشته های دیگر

محصولات تدریس زبان