توجه به زبان آموزان را جدی بگیریم

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
تکنیک های تدریس زبان،مدیریت کلاسداری با محمود پیرهادی

توجه به زبان آموزان را جدی بگیریم

اگر مدرسان زبان بتوانند در کلاس محیطی خلق کنند که به دانش آموزان برای رفع نیازهای اصلی شان کمک کند ،بهترین نتیجه را در کلاسهای زبان شاهد خواهیم بود .

ما با توجه کردن به زبان آموزان ، نیاز به عشق و احساس تعلق را در او پاسخ می دهیم .به او حس ارزشمندی می دهیم و این حس ، به او قدرت می بخشد .این حس ارزشمندی و قدرت ، برایش شادی و نشاط می آورد .

لذا با توجه به نکات فوق محمود پیرهادی نکات بسیار جالبی را در خصوص توجه به زبان آموزان را با شما مدرسان زبان را به اشتراک می گذارد.

نوشته های دیگر

محصولات تدریس زبان