روش تدریس کلاس دانش آموز و معلم محور

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
تکنیک های تدریس زبان،مدیریت کلاسداری با محمود پیرهادی

روش تدریس کلاس دانش آموز و معلم محور

روش دانش آموز محور ، یک نوع روش تدریس است که برای زبان آموزان طراحی شده است . که اساس برنامه کلاسی اغلب از دیدگاه دانش آموز شروع می شود . تدریش دانش آموز محور مخالف سیاست های مدرسه یا برنامه درسی آن ها است. در این سبک از یادگیری فعالیت های آکادمیک حذف می شود. روش های آکادمیک باعث فاصله بین زبان آموزان و درک او از موضوع می شود.  به عبارت دیگر ، تدریس دانش آموزان محور تدریسی است که دانش آموزان را از نیازهایشان ، بیش تر آگاه می کند. این روش ، زبان آموزان را در مرکز فرایند یادگیری قرار می دهد.

در این پادکست محمود پیرهادی نکاتی را با شما مدرسان زبان به اشتراک می گذارد که بتوانید بهترین روش را برای تدریس زبان(روش تدریس کلاس دانش آموز و معلم محور) انتخاب کنید.

نوشته های دیگر