توهم دانش سمی مهلک برای زبان آموزان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
تکنیک های تدریس زبان،مدیریت کلاسداری با محمود پیرهادی

توهم دانش سمی مهلک برای زبان آموزان

پادکست محمود پیرهادی(توهم دانش سمی مهلک برای زبان آموزان)

متاسفانه برخی از زبان اموزان با خریدن چند کتاب زبان و یا شرکت در چند دوره زبانی دچار توهم دانش می شوند و دردسرهایی را برای مدرسان زبان فراهم می کنند.و باعث نوعی بی نظمی در کلاس زبان می شوند.

محمود پیرهادی در این پادکست نکاتی را با شما مدرسان زبان به اشتراک می گذارد که به راحتی بتوانیم چه برخوردی با اینگونه زبان آموزان دارای توهم دانش داشته باشیم

نوشته های دیگر