۶ توصیه محمود پیرهادی که در جلسات مشاوره مدیران آموزشگاه زبان می گوید

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

۶ توصیه محمود پیرهادی که در جلسات مشاوره مدیران آموزشگاه زبان می گوید

 

 

در اکثر جلسات مشاوره محمود پیرهادی به این نکات اشاره می کند.چرا که ایشان اعتقاد دارد.در هر جایگاه مدریتی آموزشگاه زبان باشید.توجه به این موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

 مدرس و مشاور:محمود پیرهادی

نوشته های دیگر