چگونه ۶ دانگ حواس زبان آموزان با ما باشد

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

چگونه ۶ دانگ حواس زبان آموزان با ما باشد

 

وقتی زبان آموزان می توانند همه نکاتی را که شما تدریس می کنید ،به خوبی فرا بگیرند که از ۶ دانگ حواسشان در کلاس زبان استفاده کند.

منظور از ۶ دانگ حواس یعنی ۲ تا گوش،۲ تا چشم،۱ زبان و ۱ دست.اگر خوب دقت کنیم با استفاده از ۶ دانگ حواس زبان آموزان هر ۴ مهارت زبانی را به خوبی فرا خواهند گرفت.

در این پادکست محمود پیرهادی نکات بسیار جذابی را د ر خصوص استفاد از ۶ دانگ حواس را با شما مدرسان زبان به اشتراک می گذارد.

نوشته های دیگر