۷ ایده عالی برای ساختن یک تیم قدرتمند در آموزشگاه زبان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

۷ ایده عالی برای ساختن یک تیم قدرتمند در آموزشگاه زبان

 

پادکست ۷ ایده عالی برای ساختن یک تیم قدرتمند در آموزشگاه زبان

در جلسات مشاوره با مدیران آموزشگاه زبان متوجه یک راز بزرگ شدم. و اون هم این است که هر آموزشگاهی رشد کرده بود و به درآمدهای عالی رسیده ۱۰۰ درصد دراری یک تیم قوی و قدرتمند است.اینقدر داشتن تیم مهم است .که به نظر من بیشترین زمان خود را در آموزشگاه زبان صرف تیم سازی کنید تا سایر موارد.

نوشته های دیگر

محصولات تدریس زبان