برتری کلاس زبان آموز محور به استاد محور

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

برتری کلاس زبان آموز محور به استاد محور

تدریس زبان آموز محور، تدریسی است که برای زبان آموزان طراحی شده است . این بدان معنی است که اساس برنامه کلاسی اغلب از دیدگاه دانش آموز شروع می شود . در این سبک از یادگیری فعالیت های آکادمیک حذف می شود. روش های آکادمیک باعث فاصله بین زبان آموزان و درک او از موضوع می شود.  به عبارت دیگر ، تدریس دانش آموزان محور تدریسی است که دانش آموزان را از نیازهایشان ، بیش تر آگاه می کند. این روش ، زبان آموزان را در مرکز فرایند یادگیری قرار می دهد.

 

توضیحات کامل در پادکست

نوشته های دیگر