اهمیت توجه به زبان آموزان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

اهمیت توجه به زبان آموزان

 

منظور از توجه به زبان آموزان چیست

دلجویی و توجه کردن به زبان آموزان و شاگران اولین قدم در هر ارتباط و تعاملی است .

 ما با توجه به آن شخص در واقع به دنیای مطلوب او احترام می گذاریم.

دنیای مطلوب ، همان آلبومی است که تصاویر بهترین های هر کس را در خود دارد .

و بی شک تصویر خود او نیز در اولین صفحات آن آلبوم قرار دارد .

 

با ارادت پیرهادی

نوشته های دیگر