توهم دانش سمی مهلک برای کلاس زبان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

توهم دانش سمی مهلک برای کلاس زبان

 

منظور از توهم دانش چیست؟

خوب فکر کنید آیا اینگونه جملات را از زبان آموزان شنیده اید یا خودتان به کار برده اید؟

من خودم می دانستم و نیازی به گفتن شما نبود

این درس هیچ چیزی برای من نداشت.

یک جلسه زبان تکراری رفتم هیچ نکته ای نداشت.

کتاب ها تکراری شده اند. من ترجیح می دهم با علم روز دانشم را اضافه کنم.

 

نوشته های دیگر