مدرس خانم فاطمه محمدحسنی(زبان فرانسه)
نوع آگهی: رایگان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
بازه سنی: ترجیح میدهم جواب ندم
زبان تدریس: فرانسه
محل اقامت: تهران
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

درباره مدرس

معرفی فاطمه محمدحسنی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

سوابق تدریس:
تدریس از سال ۱۳۹۰ به صورت گروهی و خصوصی و نیمه خصوصی در آموزشگاه های ایران مهر و پردیسان و مدررسین

تدریس از سال ۱۳۹۰ به صورت گروهی و خصوصی و نیمه خصوصی در آموزشگاه های ایران مهر و پردیسان و مدررسین
کارشناس ارشد ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران